Close

Klachten

Klachtenformulier

Diensten:
Beautiful By Elise behandelt uw klacht overeenkomstig een klachtenprocedure.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Wij vragen u vriendelijk om uw klacht zo volledig mogelijk in te dienen via onderstaand formulier.

Opleidingen:
Beautiful By Elise behandelt uw klacht overeenkomstig een klachtenprocedure.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Afhandeling
Onze medewerkers zullen de klacht in behandeling nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Bij Beautiful By Elise ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt u hier direct door Beautiful By Elise van op de hoogte gesteld.
Wij zullen een indicatie geven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen bieden.

De klachten worden geregistreerd door Beautiful By Elise en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Mocht de oplossing die we u bieden niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Het oordeel van de beroepsinstantie (geschillencommissie) is voor ons als instituut bindend. Eventuele consequenties worden door ons als instituut snel afgehandeld.

Met onderstaand formulier verstuurt u uw klacht naar Beautiful By Elise.

Alleen voor klachten

Dit formulier kunt u alleen voor klachten gebruiken. Ons contact formulier is te vinden in het menu.

Geen velden gevonden.